Tilbake til søkeresultatene

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN-assosierte komitéer (NUPECC-NUPP/ESF prog)

Tildelt: kr 3,2 mill.

Dette prosjektet finansierer komitearbeid for CERN-følgeforsking, hovedsakelig reisevirksomhet, og medlemskap i Nuclear Physics European Collaboration Committee (NUPECC). Komiteene inkluderer bla. NUPECC, Association of CERN Users (ACCU), Large Hadron Collider Experiments Committee (LHCC), European Committee for Future Accelerators (ECFA - Norge har medlemmer i både Plenary ECFA og Restricted ECFA), European Physical Society - High Energy Physics Board, og styret for CERN School of Computing. Prosjektet dekket en del av utgiftene for en internasjonal evaluering av CERN-følgeforsking 23-24 mars, 2017. I 2019 vil prosjektet også dekke reiseutgifter for norsk deltagelse i Update of the European Strategy for Particle Physics, som CERN leder.

Budsjettformål:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning