Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstituttene

Tildelt: kr 2,5 mill.

Aktiviteten i 2002 og 2003 konsentrerer seg om tverrfaglig arbeid i fem delprosjekter med tilhørende problemstillinger: 1. Prediksjoner, usikkerhet og etterprøvbarhet i fagutredninger i konsekvensutredninger 2. Metoder for verdi- og sårbarhetsvurd eringer i konsekvensutredninger 3. Scoping -prosess og metodikk 4. SU og miljødirektiver 5. Aktorer, roller og ansvar i KU-arbeidet -betydningen for legitimitet og prosess

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet