Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Menneskelig påvirkning. Konsekvenser av bruk og høsting på økosystemdynamikk og biodiversitet.

Tildelt: kr 16,8 mill.

NINAS instituttprogram om menneskelig påvirkning av økosystemdynamikk og biodiversitet er fokusert på flere temaer med bred relevans for økosystemforskning og økosystemforvaltning: 1. Menneskelige og naturlige forstyrrelser av økosystemer. 2. Utvi kling av overvåkingsmetoder for økosystemforvaltning. 3. Utvikling av metodikk for å studere interaksjoner mellom jaktbare arter, vegetasjon og predatorer. 4. Utvikling av metoder for adaptiv forvaltning av økosystemer. Tre store prosjekter fokus erer på forskjellige økosystemer (ferskvann, fjell og skog) og er delt i mindre deler for å dekke flere trofiske nivåer og flere norske regioner. Dataene fra de tre første årene er delvis bearbeidet og de nye funn som er oppnådd bør bekreftes med resultat er fra det siste året med feltarbeid (2004) før de kan presenteres.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet