Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

Tildelt: kr 29,0 mill.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering