Tilbake til søkeresultatene

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Depolariserte anoder for elektrolytisk utfelling av metaller. E! 2440 DEANEW - EUREKA

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

145268

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Geografi:

Samarbeidsland:

Metoder vil utvikles for å teste og innføre depolariserende anoder eller delvis depolariserende anoder i elektrolyseprosessene for framstilling av kobolt, kobber og sink. Utfelling av oksidbelegg på anoden i koboltelektrolysen medfører store kostnader og arbeidskrevende operasjoner. Ulike metoder vil bli testet med tanke på å eliminere utfelling av oksidbelegg. Redusere anodepotensialet, og dermed redusere forbruket av elektrisk energi i kobberelektrolysen og sinkelektrolysen ved å utvikle DSA-anoder for oksygenutvikling. Eksisterende blyanoder, som også representerer et miljøproblem, blir da fjernet fra prosessene. DSA-anoder vil derfor også kunne gi høyere renhet for produsert kobber og sink. Utdanning av en dr.ing.-student og samarbeid mellom universitetsmiljø og industri i Norden vil gi store synergieffekter.

Budsjettformål:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet