Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektnummer:

145303

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Geografi:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet