Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Analyse av transportsystemer med multiple energibærere

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende metoder og verktøy, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom evaluering av tilgjengelige verktøy for beslutningsstøtte, distribuert elproduksjon og energitransport samt bruk av case-studier, skal det utvikles en robust og fleksibel optimaliseringsmetodikk tilpasset et flermåls-beslutningsproblem. Metodikken skal kunne håndtere ulike typer energiprosesser og energibærere i samspill, herunder overføring av energi over geografiske avstander med en gitt energibær er (elnett, gassrørledning, LNG-transport etc.), lagring av energi i ulike former (LNG-lager, gasstanker, pumpekraftverk) samt konvertering mellom ulike energibærere (gasskraftverk, kogenerering, strømlikerettere, varmepumper etc.).

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer