Tilbake til søkeresultatene

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Industrialisering av peptoner fra fisk

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektnummer:

145616

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Biprodukter fra fiskerinæringen er lite utnyttet og representerer et økonomisk potensial. <.zeta.> utvikle teknologi og logistikk for bedre utnyttelse av biprodukter vil være et godt virkemiddel for bedre lønnsomhet i næringen, sikre total utnyttelse av f angsten, samt legge til rette for strukturendringer i næringen som vil tjene både næringen og ressursforvaltningen. Fiskeprotein er allerede kjent å være godt egnet til produksjon av pepton. Fiskepepton er i tillegg vist å inneholde bestanddeler med spes ifikke biologiske aktiviteter. Industrialisering av en prosess for utvinning av fiskepepton må hvile på vitenskapeligkompetanse om råvarene, produksjonsprosessen, egenskaper av peptoner i ulike applikasjoner, samt hvordan disse elementene i verdikjeden på virker hverandre. Dette prosjektet vil studere disse forholdene, på et nivå som vil gi relevant grunnlagskompetanse for produksjonen og vitenskapelig kompetanse for videre prosess- og produktutvikling. Prosjektet vil omfatte studier av peptoner fra ulike deler av innvoller fra torskefisk, produsert ved ulike proteolytiske enzymer og prosessbetingelser. Peptonene vil karakterisert biokjemisk, og testet i applikasjoner. Applikasjonene vil være startfôr til dyr og fisk, samt industrielle fermenteringsproses ser. Prosjektet vil integreres med aktiviteter i bedriften for å bygge kunnskapen inn i den samlede produktutviklingsprosessen. Prosjektet tar sikte på en akademisk kompetansebygging i Maritex AS i samarbeid med ledende bioteknologiske og næringsmiddelfa glige miljøer. Prosjektet er basert på at Maritex AS har etablert et moderne fabrikkanlegg, har tilgang til stabil råvaremengde av høy kvalitet, samt allerede har potensielle kunder til de produktene som skal utvikles i prosjektet.

Budsjettformål:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet