Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektet retter seg inn mot to av programmets hovedtema: "Teknologisk valg, energiplanlegging og infrastruktur" og "Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk". I prosjektet tas opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå inn enfor energi- og klimapolitikken med vekt på å studere og drøfte handlingsrommet for det lokale styringsnivået. Prosjektet vil utvikle kunnskap om hvordan lokal planlegging kan være et instrument for endring innenfor energi- og klimapolitikken, endringer som gjelder både reduksjon av miljøpåvirkningen og tilpasninger til klimaendringer. Prosjektet vil hente inn og sammenligne erfaringer fra Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland. Prosjektet har tre tematiske innfallsvinkler som markerer tre ulik e koblinger mellom det overnasjonale, nasjonale og lokale styringsnivået: 1. Global-lokal: Hvordan følger det lokale styringsnivået opp de internasjonale klimaavtalene? 2. Global-nasjonal-lokal: Hvordan bidrar det lokale styringsnivå et til å realisere den nasjonale klimapolitikken? 3. Lokal-global: Hvordan påvirker det lokale styringsnivået dagsorden og konsekvenser i internasjonale klimaforhandlinger? Prosjektet har et kunnskapsmessig mål om å styrke og utvikle kompetans e om den framtidige rollen det lokale styringsnivået kan ha i oppfølging av internasjonale energirelaterte miljøavtaler med spesiell vekt på planleggingens betydning.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet