Tilbake til søkeresultatene

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of temporal environmental variation, spatial distribution and phenotypic variartion on Atlantic salmon productivity and stability

Tildelt: kr 1,4 mill.

Budsjettformål:

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet