Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

Tildelt: kr 140,0 mill.

Aktivitet:

SFF-Sentre for fremragende forskn