Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

Tildelt: kr 60,0 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder