Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland

Tildelt: kr 13,3 mill.

Søknaden dreier seg om den videre finansiering av VS 2010 aktiviteter i regi av Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland. Det henvises også til tidligere og omfattende søknader med et 10 års perspektiv. Koalisjonen opererer for tiden med 6 prioritert satsninger på utviklingsaktiviteter med bedrifter som samarbeider i nettverk. Satsningene retter seg mot verdiskaping gjennom innovasjon bygget på bred medvirkning. Søknaden inneholder følgende grupper av prosjekter: - 6 FoU-satsninger i samarbeid med virksomheter i nettverk. De konkrete aktiviteten dreier seg om utvikling av FoU-kompetanse i SMB, teamorganisering, nettverksbygging, kontinuerlig forbedring av egen virksomhet, prossessutvikling, ny forretningsvirksomhet, m.m. - felles forskningsprosjekter for hele satsningen, som støtter opp om de 6 FOU-satsningene. - felles partnerskapsprosjekt for hele Utviklingskoalisjonen. I alle prosjektene er kreativitet, markedsintroduksjon, FOU, produktdesign, forbedret produksjon/distribusjon, m.m. sentralt. Forskningsfokus retter seg mot spørsmålet om hvordan evnen og betingelsene for å iverksette innovasjonsprosesser kan utvikles. Med innovasjon forstår vi først og fremst utviklingen av nye forretningsvirksomhet innen etablerte virksomheter, såkalt intraprenørskap. I tillegg gjennomføres 2 internasjonale/nordiske prosjekter finansiert av henholdsvis Nordisk Industrifond og Nordisk Råd, som en del av hele satsningen.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet