Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Norsk trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter (samfinans.prosjekt m/PROSBIO)

Tildelt: kr 4,4 mill.

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet