Tilbake til søkeresultatene

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Evaluation of Decision Support Systems in Aquatic Radioecology (EVANET-HYDRA)

Tildelt: kr 0,28 mill.

I de senere år er det utviklet flere edb-basert metoder (Decision Support Systems-DSS) for å bistå forvaltningen i tilfellet radioaktivt nedfall på ferskvannsøkosystemer. DSS tar hensyn til både økologiske, økonomiske og sosiale aspekter. Målsettingen ved nettverket EVANET-HYDRA, innenfor EUs strålevern programmet, er 1. å evaluere DSS, for å forsikre om at de innfrir forventninger og behov hos potentielle slutt-brukere; 2. å identifisere og klassifisere fremgangsmetoder hos de ulike DSS; 3. å definere deres gyldighetsområder; 4. å sette sammen erfaring for å forbedre DSS. Systemene skal evalueres og sammenlignes. Brukergrupper og eksperter fra miljømyndighetene samt utviklingsmiljøene vil ta del i disse evalueringene. Anbefaling om forbe dringer av DSS og delkomponentene (modeller, metoder, software) vil bli gitt til sluttbrukere slik at forvaltningen får pålitelige og brukervennlige redskaper for en effektiv forvaltning av ferskvannsområder kontaminert av radionuklider.

Budsjettformål:

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet