Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kuldekjeden for torsk og annen oppdrettsfisk - Prosessoptimalisering gjennom numerisk modellering og anvendelse av MR

Tildelt: kr 2,4 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle det faglige grunnlaget for numerisk modellering og simulering av kuldekjeden for oppdrettsfisk. For å lykkes med dette vil MR-teknologien bli brukt som et vitenskapelig måleinstrument i lab. MR gir resultater i form av 2-dimensjonale bilder og spectroskopier med en nøyaktighet og informasjon om biologiske produkter som få andre metoder kan konkurrere med. Industrien vil få forbedret kvalitet til oppdrettsfisk gjennom økt forståelse av fryse- og tineprosesser, må lemetoder og modelleringsteknikker for termodynamiske prosesser i 3-dimensjonale, sammensatte matvarer, basert på MR-teknologien og numerisk finite -element-analyse (FEA). Resultatene for norsk og internasjonal fiskefosredling vil følgelig bli en bedre og mer kostnadseffektiv prosess med mindre svinn. Kvaliteten i den ferdige varen vil også bli bedre helt frem til konsumenten. For å realisere dette potensialet vil det bli viktig å oppnå god kunnskapsoverføring til industrien og omsetningsleddene slik at i kke redusert kvalitet oppstår som følge av uønsket oppvaring/tining/frysing i noen ledd.

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet