Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Smart Energy Efficient Buildings

Tildelt: kr 22,0 mill.

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen