Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Tildelt: kr 27,8 mill.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert materiale. Ekspresjonen av PrP- og mulig betydning av andre gener vil bli studert, i tillegg til forbedrede metoder for å påvise PrPSc, og også cost-benefit analyser. Gjennom disse oppgavene vil programmet bidra t il å fremskaffe kunnskap som er nødvendig for en mer selektiv og kostnadseffektiv sykdomsforebygging og kontroll. For NVH er sykdom hos produksjonsdyr prioritert, og forskning på dette området er viktig for rekruttering av forskere og oppbygging av kompet anse. Forskning innen prionsykdommene vil frambringe kunnskap på forskjellige områder, inkludert medisin, epidemiologi, patologi, genetikk og biokjemi.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet