Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Tildelt: kr 2,4 mill.

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentrale del av prosjektet, vil rollefordelingen -samarbeid, konfliktlinjer og forventninger - mellom medisinere og jurister blir vurdert. Prosjektet begrenser seg til sakkyndighet i strafferettspleien. Sentrale spørsmål er: - Hvilken status har den rettsmedisinske erklæring hatt i straffesaker i det 19. og det 20. århundre i Norge? - Hvordan har legen utøvet sin rolle som rettsmedisiner? - Hvordan har samhandlingsmønsteret vært mellom jurister og rettsmedisi nere i strafferettspleien?

Budsjettformål:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet