Tilbake til søkeresultatene

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

148387

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet