Tilbake til søkeresultatene

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

148404

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Geografi:

Budsjettformål:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet