Tilbake til søkeresultatene

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NMR spectroscopy and cataract

Tildelt: kr 1,8 mill.

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utviklingen av grå stær vil kunne føre til at sykdommen kan forsinkes eller forhindres. Prosjektet ønsker å anvende NMR spektroskopi til å studere metabolske endringer i linsen: 1. ved UV-stråling indusert cataract h os rotte. Effekten av dosen, varigheten og av fraksjonert stråling på linsens nukleus og cortex vil bli undersøkt. 2. ved UV-stråling indusert cataract i kaninmodel. Samtidig evalueres effekten på enzym aktiviteten i øyets fremre segment med spesiell vekt på antioxidant enzymer. Effekten av vitamin C innhold i næring på cataractogenesen vil også bli vurdert. 3. ved synergisk effekt av UV stråling og steroider i kaninmodel. Dette for å studere effekten av disse to cataract-fremkallende faktorer sa mtidig. Pilot studier har vist at NMR Magic Angle Spinning (MAS) spektroskopi kan med fordel benyttes til å analysere metabolitter direkte i vevsprøver uten ekstraksjon.

Budsjettformål:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet