Tilbake til søkeresultatene

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Studier av transaktinidenes kjemi med SISAK

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektnummer:

148994

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet har til hovedmål å kartlegge de kjemiske egenskapene til de aller tyngste grunnstoffene. Disse grunnstoffene har atomnummer fra 104 og oppover, og er i vesentlig grad kjemisk ukjente. De blir fremstilt i tungioneakseleratorer. Det benyttes en a ktinide som target, og det dannes et eller noen få atomer pr. time. Et omfattende internasjonalt samarbeid, med 14 deltagende institusjoner, skal kartlegge disse grunnstoffenes kjemiske egenskaper. Til dette benyttes bla. gasskromatografi (OLGA), ionebytterkolonner (ARCA) og væske-væske ekstraksjon (SISAK). De kjemiske ekstraksjonsmetoder er utviklet gjennom et lengre tids samarbeid mellom kjernekjemigruppene i Mainz, Gøteborg og Oslo (SISAK kollaborasjonen). De korte halveringstider og lave produksjonshastigheter til de tyngste grunnstoffene krever hurtige isolasjonsmetoder. SISAK har, som en av de raskeste metodene, derfor et stort potensiale. Deteksjonssystemet - væskescintillasjon i en kontinuerlig strømme nde væske - er utviklet spesielt for SISAK. Det går en kontinuerlig produktstrøm fra targetkammeret til SISAKseparasjonssystemet og derfra videre til deteksjonscellene, systemet er derfor et on-line system. Det betyr at aktivitetstransport og dataopptaket skjer kontinuerlig og automatisk, noe som e r et stort fortrinn ved lange kjøringer. Prosjektet utførte de første vellykkede eksperimentene med transaktinider (Rf og Db) høsten 2000 og våren 2001 og er blant de ledende i verden.

Budsjettformål:

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet