Tilbake til søkeresultatene

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Etablering av interfakulær etikkundervisning ved Universitetet i Tromsø

Tildelt: kr 0,21 mill.

Etikkundervisningen styrkes gjennom opprettelse av et interfakultært semesteremne i etikk. Det gis undervisning i 3 moduler <.beta.> 3-4 vekttall (10 studiepoeng): (E1) Etisk teori, (E2) Biomedisinsk etikk og (E3) Område-etikk. Dessuten opprettes et "Foru m for etikk" for framlegging og diskusjon av forskningsprosjekter innenfor etikk. Undervisningen gis fortrinnsvis av fast ansatte ved Universitetet i Tromsø, men forutsetter dekning av vikarmidler til annen undervisning; evt. lønn for undervisning ut ove r ordinær plikt.

Budsjettformål:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet