Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektnummer:

149558

Prosjektperiode:

2002 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet