Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

149880

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Geografi:

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge av koblinger i nettet og lynnedslag med en større nøyaktighet enn i dag, vil det være mulig å oppnå en mer optimal dimensjonering enn tilfellet er i dag. Dette vil gi grunnlag for rimeligere kabler. Det vil også kunne danne grunnlag for en oppgradering av allerede installerte kabler. Det finnes allerede beregningsprogrammer som vil danne underlaget for arbeidet. Det vil bli nødvendig å gå gjennom disse i starten for å evaluere kvaliteten. Trolig vil det også bl i behov for å forbedre enkelte modeller. For å vurdere kvaliteten på beregningene vil det bli behov for tilgang i kabelanlegg der målinger kan utføres. Her tenker man seg ferdig anlegg (bl.a. er Skagerrak-kablene er nevnt), men også kabler som er under pr oduksjon ved fabrikken i Halden vil være interessante objekter. Det arbeides aktivt på standardiseringsfronten mhp overspenninger på kraftkabler for tiden. Prosjektet vil ha stor betydning for det internasjonale arbeidet, både mhp norske innspill og kval iteten på selve arbeidet.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer