Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Integrasjon av distribusjonskanaler og personifisering av kommunikasjon

Tildelt: kr 3,6 mill.

Problemstillingen er: I hvilken grad driver tradisjonelle handelsbedrifter lønnsom internett-handel, og hvorfor er internett-handel lønnsomt for noen bedrifter? Problemstillingen sikter mot å avklare sentrale faktorer for bedrifter som vil bruke internett som en supplerende kanal for informasjon og salg. Dette skal drøftes med bakgrunn bl.a. i utvekslinger av erfaringer og intervjuer av kunder og ansatte i 10 store norske handelsbedrifter. Bedriftene og deres representanter er allerede med i et etablert o g fungerende nettverk i NFR-prosjekt 139562/223. Disse bedriftene har definert to sentrale tema innenfor denne problemstillingen: Det er integrasjon av distribusjonskanaler og personifisering av kommunikasjon. Disse to temaene skal sees i sammenheng med daglig drift, logistikk og sikre betalingsløsninger. <.zeta.> integrere kanalene er både en forretningsmessig og teknisk utfordring. Internett gir store muligheter for å kommunisere med kundene på nye og mer direkte måter. r store muligheter for å kommunisere med Resultatene fra prosjektet vil være anvendbare for bedriftene og blir søkt integrert i deres strategiprosesser. Det blir brukt innfallsvinkler fra strategi, innovasjon og organisasjonsteori, og det siktes mot populæviten skapelig så vel som vitenskapelig

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet