Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektnummer:

149946

Prosjektperiode:

2002 - 2009

Organisasjon:

Geografi:

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og samfunnsmessig perspektiv. Tilstandsmålinger er et middel for å redusere usikkerheter rundt beslutninger vedrørende reaparasjoner, rehabilitering og fornyelse. I tillegg til vedlikehold og oppgradering er optimal ut nyttelse av ressursene viktig. Dette innebærer at et tilsigsgrunnlag med stort variasjonsområde skal disponeres på en måte som sikrer både den enkelte anleggseier inntekter og samfunnet nødvendig effekt og energi. Samspillet med omverden og integrasjon av nye energikilder blir viktig i et system der effekt og energiknapphet blir mer dominerende.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer