Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

149970

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Geografi:

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljhandel innen handel. Brukerbedriftene kjennetegnes ved en distribuert organisasjon med et høyt informasjonsbehov i arbeidssituasjonen. Begge vil i prosjektet videreutvikle sine løsninger for elæring, vinne erfaring med utvikling av innhold og pedagogisk opplegg. Videre skal læring og kunnskapsdeling forankres i bedriftene. Resultatet fra FoU-aktivitetene vil komme både andre deler av organisasjonene til gode, samt bedriftenes kunder og bransjen generelt ved at HSH bidrar med resultatspredning. Det forskningsmessige fokus i prosjektet er tverrfaglig. Prosjektet vil se på læring og kunnskapsdeling som en integrert del av arbeidsaktiviteten og organisasjonen. Dette innebærer å arbeide både med de pedagogiske utfordr ingene, med organisatorisk forankring og organisasjonslæring, med medvirkningsbasert systemutvikling og teknologistøtte for læring og kunnskapsdeling. Denne tverrfagligheten er et nytt bidrag innen forskning på nettmediert læring. En konkret leveranse fr a prosjektet er et effektivt og nyttig nettbasert læringssystem for kontinuerlig læring på arbeidsplassen for hver av brukerbedriftene.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet