Tilbake til søkeresultatene

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Makt i planleggingen og bruken av idrettsanlegg

Tildelt: kr 1,6 mill.

I dette prosjektet ønsker vi å utvide forprosjektet om forholdet mellom de offenltige forventingene til og den faktiske bruken av idrettsanlegg til å gjennomføre systematiske empiriske studier av nærmiljøanlegg i to fylker. Innføringen av et eksplisitt pl ankrav for kommunenes tilskudd til anlegg har aktualisert betydningen av å studere planprosessenen bak. Forprosjektet har søkt å utvikle en modell for å koble kunnskap om aktører, allianser og prioriteringer i planleggingen av anlegg med kunnskap om hvems om bruker og dominerer bruken av anleggene. Spørsmålet er om anleggene brukes av dem som de i utgangspunktet var tiltenkt - og hvis ikke: Hvilke faktorer som forklarer den manglende realiseringen av planenes intensjoner. Prosjektet har dratt veksler på og kombinert analytiske innsikter fra to - i praksis nokså atskilte - forskningstradisjoner: plan- og beslutningsteori på den ene siden og kultur- pg idrettsteori på den annen. Med utgangspunkt i NIBRs lokalsamfunns- og planforsknings

Budsjettformål:

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet