Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og optimalisering av teknologi for produksjon av mikrokapsulert startfôr til marine fiskelarver

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

150164

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Organisasjon:

Geografi:

Ett av hovedproblemene innen produksjon av nye oppdrettsarter er å tilføre et egnet fôr i startfôringsfasen. I dag anvendes det kun levende fôr til artemia, rotatorier eller naturlig dyreplankton ved startfôring. Det er ingen som til nå har fremstilt et f ormulert fôr som kan brukes til startfôr av marine fiskelarver. Maripro AS har utviklet en prinsippielt helt ny metode for fremstilling av startfôr. Metoden er patentsøkt. Prosjektet tar sikte på å utvikle metoden slik at en finner frem til et fôr som har de tekniske og ernæringsmessige egenskaper som gjør at fôret fullt ut kan erstatte levende fôr. Det gjenstår en del utfordringer på det ernæringsmessige området. Spesielt gjelder dette optimalisering av aminosyrer, vitaminer og mineraler. Det vil også væ re en utfordring å finne frem til de rette råvarene til fettsyrer. Fremstilling av et fôr som kan erstatte bruk av levende fôr vil medføre et gjennombrudd i produksjon av nye oppdrettsarter.

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet