Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den gode oppvekst - en studie av fattigdom og sosial eksklusjon i barnefamilier

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

150211

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet setter søkelyset på hvordan fattigdom og sosial eksklusjon rammer barn og barnefamilier. Det vil bli fokusert på to hovedområder: <h>- opplevelse av barnefattigdom, mestring og ressursfordeling og <h>- barnefattigdommens varighet. I de to de lprosjektene er det aktuelt å bruke flere ulike datakilder så som innsamlede sosialhjelpsdata i forløpsformat, foreta to nye surveyer og gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i fattige barnefamilier.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet