Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har potensiale for økt verdiskaping i etablerte tradisjonelle og nye næringer. Programmet må sees i lys av den nasjonale satsingen på de nye marine næringene, men også sees i forhold til det økonomiske potensialet som ligger i alternativ utnytting av naturressruser i f.eks. reiselivssammenheng og i nye energikilder med mer. Prosjektet skal bidra til utvidet faglig nettverk til andre internasjonale innovasjonssaktører. NORUT Samfunnsforskning skal også arrangere to int ernasjonale og to nasjonale konferanser om temaet og bringe kunnskapen i kontakt med regionale og nasjonale brukere.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet