Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

UT-forsk, et nettverk for studier av utmark og utvikling. Et nettverssamarbeide mellom NORUT, NTF og ØF. Videreføres prosjekt 166141

Tildelt: kr 0,30 mill.

Hensikten er å bygge opp nettverket for studier av utmark, næring og utvikling, "UT-forsk", i løpet av en 3-årsperiode. Målsetningen med nettverket UT-forsk er å aktivere den fordelen som ligger i de tre instituttenes regionale ressurser i form av: - Faglige ressurser - utfylle hverandre og skape en arena for å sikre forskerne tilgang til et større fagmiljø - Internasjonalisering - skape et bredere ressursgrunnlag (kompetanse, kontakter og penger) for internasjonalisering - Strategiske muligh eter og ønsker - utvikle faglige områder hvor instituttene, matcher hverandre både faglig og operativt - Formidlings- og profileringsmuligheter - styrke et fagfeltet som ellers er spredt men med samlet sett betydelige ressurser og kompetanse. Formidli ng og profilering skal være inkluderende ved å skape en samlingspunkt for forskning på utmark og utvikling som også miljøer utenfor kjernen som de tre instituttene utgjør, kan ha nytte av. - Lokalisering og lokal-/regionalkunnskap - utnytte fortrinn b åde av faglig og logistisk karakter

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet