Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og konkurransepolitikk.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Med fagdisiplinen "industrial organization" som basis, vil det fokuseres på tre ulike tema: 1. Elektronisk handel, verdikjede og markedsintegrasjon 2. Markedsdominans og nærings- og konkurransepolitikk 3. Nærings- og konkurransepolitikk i en å pen økonomi Innenfor hvert av de tre temaene vil det analyseres bedriftenes strategiske valg, samt implikasjonene for nærings- og konkurransepolitikk.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet