Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

KvinnforskSatsing - Søknad om Miljøstøtte til Kvinnforsk, UiTø

Tildelt: kr 0,25 mill.

"KvinnforskSatsing" er miljøstøtte for å få til fagleg vidare- og nyutvikling på Kvinnforsk. For fyrste gong sidan oppstarten i 1997 er det etablert faglege nettverk kring kjønna problemstillingar som ser det som naturleg å arbeide i lag, knytte verksemd er til Kvinnforsk, og i tillegg til eigne målsetjingar og å ha ei målsetjing om vidareutvikling av Kvinnforsk. Seminarar, doktorgradskurs/konferanser og "produksjonskurs" er alle skisserte verkemidlar for ønskt utvikling av fagmiljøa.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet