Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

Tildelt: kr 0,40 mill.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder. Det er opprettet tre arbeidsgrupper. 1. Children's economic and social welfare (leder: Helmut Wintersberger, Østerrike) 2. Children's access to time and space use (leder: Helga Zeiher, Tyskland) 3. C hildren's Rights and Discourses (leder Jens Qvortrup, Norge). Nettverket reiser spørsmål om barns posisjon i aldrende samfunn. 18 land deltar i nettverket. De vitenskapelige perspektiver er beskrevet i Memorandum of Understanding (MoU) (se http://www. sv t.ntnu.no/noseb/costal9/). For mer informasjon om Cost se (hi/p://cost.cordis.lu).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet