Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektnummer:

150921

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet