Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

151257

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i landet. Mykologiske undersøkelser av Fusarium, den helt dominerende slekten av mykotoksinproduserende muggsopp i korn, vil bli foretatt på artsnivå. Fusarium-toksiner vil bli analysert ved kjemiske metoder. Analyser esultatene sammen med data om klima, jordsmonn og gjødsling bli statistisk undersøkt. Tilsvarende resultater fra konvensjonelt dyrket korn vil bli sammenlignet for å vurdere om det er forskjeller i fusarium-smitte og forekomst av mykotoksiner ved de to ul ike driftsformene. Resulatene fra studiet vil være viktige grunnlag for risikovurderinger vedrørende mykotoksiner i økologisk korn for menneskers og dyrs helse.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet