Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

Tildelt: kr 23,3 mill.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet