Tilbake til søkeresultatene

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Magnetic Interaction Phenomena in Transition Metal Complexes

Tildelt: kr 1,0 mill.

Forsking på ferromagnetiske materialer, spesielt materialer som er makroskopisk ferromagnetiske, har fått mye oppmerksomhet i det siste. Grunnen til dette er at en forskning på molekylært nivå har ført til økende viten om sammenhenger mellom geometriske o g elektroniske oppbygninger og graden av ferromagnetisk interaksjon. I dette arbeidet vil jeg være med på å først utvikle molekyler med ferromagnetisk interaksjon og deretter forsøke å sette dem sammen til større molekylære enheter med høyt totalspinn.

Budsjettformål:

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet