Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Tildelt: kr 1,2 mill.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og distribusjonsstrategier, sammen med handelshindringene i EU, truer nå Norges posisjon i dette markedet. Dette er bekymringsfylt når vår oljeproduksjon går tilbake og vi skal finne nye næringer å leve av. Prosjektet s øker å systematisere kunnskap om de europeiske super- og hypermarkedskjedenes krav og atferd, samt analysere hvilke konsekvenser disse endringene kan ha for norske transport- og eksportbedrifter. Selv med importbegrensninger (jfr. Minstepriser) til EU vil dette segmentet være en av de mest betydningsfulle avtakerne av norsk laks i overskuelig framtid. De siste 10 årene har produksjonskostnaden på oppdrettslaks blitt redusert med 50-70%. I samme periode har logistikkostnadene holdt seg mer eller mindre konstant. I fremtiden må nye kostnadsreduksjoner i større grad komme innen transport og logistikk; gjennom mer effektiv vare- og informasjonsflyt. Det gjennomføres en tilsvarende analyse samt strategiutvikling for hvitfisk.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet