Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pancreas disease (PD). Utvikling av diagnostiske metoder og karakterisering av norske SPD-virus isolater

Tildelt: kr 2,3 mill.

Infeksjoner som skyldes pancreas disease (PD) fører til tapsbringende sykdommer i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere. Viruset er vanskelig å dyrke i cellekultur og det er mye som tyder på at sykdommen er underdiagnostisert på gr unn av at infeksiøst pankreas virus ofte er tilstede samtidig og er lett å oppdage. Intensjon med prosjektet er å utvikle metoder basert på påvisning av virusets genom (PCR) og påvisning av virus/virusanigener ved hjelp av immunologiske metoder.

Aktivitet:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst