Tilbake til søkeresultatene

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Sustainable Consumption, Social Relations and Identity - SUM

Tildelt: kr 2,5 mill.

Budsjettformål:

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet