Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Handel, miljø og markedsadgang - WTO og norsk fiskerinæring.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

153138

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet søker først å belyse implikasjonene av den økende veksten miljøspørsmål har i handelssammenheng, og hvordan dette slår ut på henholdsvis globalt (WTO) og regionalt (NAFTA, EU, ASEAN) nivå. Tunge aktørers (USA, EU, Kina) rolle og atferd studeres nærmere. Dernest vurderer prosjektet konsekvensene av utviklingen i forholdet mellom handelsreglene og miljøhensyn og regionalisering for norsk fiskerinæring.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet