Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Reindeer and caribou; tolerance limits to habitat fragmentation and anthropogenic activities

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

154020

Prosjektperiode:

2004 - 2007

Geografi:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet