Tilbake til søkeresultatene

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Statistical Analysis of Risk (StAR)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

154079

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2007

Geografi:

Budsjettformål:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet