Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Artrose og helserelatert livskvalitet. En logitudinell studie

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

154740

Prosjektperiode:

2003 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Artrose (slitasjegikt) i vektbærende ledd som hofte og kne er et betydelig samfunns- og individproblem. Protese i hofteleddet gir stor helsegevinst, men det er usikkert om protese i kneet er til like stor hjelp for pasientene. Helsegevinsten ved disse to operasjonene vil bli direkte sammenlignet for første gang. Prosjektet vil bli samordnet med en undersøkelse ved HELTEF hvor legers kriterier for prioriteringer av pasienter for innsetting av primærproteser i hofte- og kneledd blir studert. Slike eksplis itte kriterier finnes ikke i Norge. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus, Martina Hansens Hospital og Sykehuset Buskerud og det vil bli benyttet samme pasientgrunnlag. 500 respondenter (200 gonartrose, 300 coxartrose) som blir satt på venteliste for operasjon vil inkluderes fra 9/2002. Prosjektet vil ha et longitudinelt design hvor pasientene fyller ut spørreskjema på 4 ulike tidspunkt: Ved poliklinsk konsultasjon hvor de settes på venteliste for operasjon, ved innleg gelses for protesekirurgi, 3 måneder etter operasjon og 12 måneder etter operasjon. Helserelatert livskvalitet/helsestatus med fysisk funksjon og smerte vil bli kartlagt ved alle målinger. Analysen vil kunne gi svar på hvordan pasientene har det når de v urderes til operasjon, mens de er på venteliste samt etter operasjon. Slik kunnskap er viktig for optimale pasientresultater.

Budsjettformål:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet