Tilbake til søkeresultatene

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Identifisering av sykdomsdisponerende gener ved multipel sklerose i GAMES-prosjektet (Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS)

Tildelt: kr 1,7 mill.

MS er en betennelsessykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen er en hyppig årsak til invaliditet hos unge voksne. Sykdomsårsaken er fortsatt ukjent, men alt tyder på at flere gener bidrar til sykdommen. Identifikasjon av sykdomsdisponerende gener vil peke direkte på proteiner som er aktører i sykdomsutviklingen og slik kunne bidra til bedre behandling og forhåpentligvis forebygging av sykdommen. Den eneste genregionen som sikkert har vist å inneholde sykdomsdisponerende gener er HLA-regionen. For å kunne identifisere de øvrige sykdomsdisponerende genene ved MS sikrere har en i Europa gått sammen om studien "Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS" (GAMES), som er den mest omfattende genetiske screening som noen gang er utført ved denne typen sykdom. Prosjektleder har utført Norges bidrag til den skandinaviske GAMES-screeningen i sitt doktorgradsprosjekt, blant annet under et forskningsopphold i Cambridge våren 2001. Prosjektgruppen har i dette arbeidet identifisert fire nye genregioner som er assosiert med MS: 1p34, 11q23, 12q23 og 19q13, i tillegg til 6p21 (HLA). Prosjektet vil utforske disse genregionene videre, og for å kontinuere Norges bidrag til genetisk analyse av MS i nye prosjekter som springer ut av GAMES-samarbeidet.

Budsjettformål:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet