Tilbake til søkeresultatene

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Tildelt: kr 2,0 mill.

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktorer. Ved hjelp av to-hybrid system og ko-immunopresipitering har prosjektet kartlagt interaksjonen mellom SF-1 og flere nuklear reseptor koregulator proteiner. Prosjektet har også studert betydningen av cAMP-signalve ien for SF-1 aktivitet og vist at cAMP-avhengig protein kinase (PKA) øker nivået av SF-1 ved å hemme dets nedbrytning. Prosjektet ønsker å videre kartlegge SF-1-assosierte proteiner ved bruk av proteomikk-baserte metoder (2-D gelelektroforese og massespe ktrometri). Nylig har prosjektet også avdekket hvordan ekstracellulære stimuli via cAMP-signalveien kan regulere nivået og funksjonen av en generelt uttrykt nuklear reseptor koaktivator (TIF2/GRIP1). Dette er interessant også fordi en rekke andre nuklear hormon reseptorer i tillegg til SF-1 blir aktivert av TIF2/GRIP1 og det synes å være en tett kobling mellom aktivering og degradering av transkripsjonsfaktorer. Aktivering av PKA fører til spesifikk degradering av TIK/GRIP1, og hypotesen er at dette er e n mekanisme for å bremse eller slå av en hormonell respons.

Budsjettformål:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet